Merci !

Via le lien ci-dessous, vous pouvez télécharger la brochure de Techniciens Sans Frontières.

Techniekers_zonder_grenzen_ technische projecten in ontwikkelingslanden. georganiseerd door Geysen.