Teruggeven aan de maatschappij

Voor ons betekent duurzaamheid ook technische hulp bieden waar het echt nodig is. Hiervoor hebben we “Geysen Techniekers Zonder Grenzen” opgericht, een private stichting met als doel om in derdewereldlanden technische ondersteuning te bieden. In samenwerking met niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) engageren we ons hiervoor.
Techniekers Zonder Grenzen

Engagement vanuit onze medewerkers

In ons eerste ontwikkelingsproject leggen we zonnepanelen voor een school in Gambia.
Dit met de ondersteuning van onze eigen techniekers en hun engagement om in hun vrije tijd deel uit te maken van deze missies en de gecoördineerde inzameling van fondsen, kunnen we dit soort projecten realiseren. Ondertussen kijken we verder naar opportuniteiten om onze technische expertise optimaal in te zetten.

Met onze Techniekers Zonder Grenzen willen we op een duurzame manier iets teruggeven aan de maatschappij en onze technische kennis inzetten in ontwikkelingsgebieden waar de nood het hoogst/grootst is.

Britt Gogol, Coördinator Techniekers Zonder Grenzen

Om deze projecten te doen slagen is het inzamelen van fondsen zeer belangrijk.
Daarom zijn we volop bezig met de uitwerking en organisatie van enkele ideeën.
Wil je meer informatie en updates ontvangen over onze ‘Techniekers zonder Grenzen’?

Volg ons dan via Facebook >>

Bijdragen aan dit project?

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan dit soort projecten, een handje helpen, of heb jij een idee voor een mogelijke samenwerkingen rond dit project? Neem dan gerust contact met ons op via de website. Vermeld hierbij duidelijk het 'Techniekers zonder Grenzen’ project.

Contact opnemen
site by Yappa